T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
Devam Eden Yatırım Projeleri
Bulunduğunuz Yer: Elmadağ Kaymakamlığı  >>   İlgili Birimler  >>   Tapu Müdürlüğü

T.C. ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI RESMİ İNTERNET SİTESİ

 Tapu Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.Kenan SÜNBÜL

İlçe Tapu Müdürü V.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kamu kuruluşudur. Elmadağ Tapu Müdürlüğü Ankara 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatıdır. Taşra teşkilatının gayrimenkul mallara ilişkin ait ve teşcil işlemlerinin sorumlu ve yetkili görevlileri Tapu  Müdürleridir.

Tapu Müdürlerinin Görevi Yetki alanlarında kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirler çerçevesinde taşınmaz mallara ait mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklara ilişkin akit ve teşcil işlemleri (alım, satım, bağış, trampa, taksim, irtifak hakları, taşınmaz mal mükellefiyeti, taşınmaz rehni v.s.) yapılmaktadır.

Her Tapu bölgesinde bir tapu müdürü, yeteri kadar müdür yardımcısı, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni, katip ve hizmetli gibi yardımcı memurlar bulunur. İlçemiz 1955 yılında idari olarak ilçe olmuş, Müdürlüğümüzde o tarihte tesis olmuştur. Kurumumuz Tapu Müdürlüğü ve ek olarak Kadastro Şefliğinden oluşmaktadır.

Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili ne gibi evrakların istendiği ve ne kadar harç yatırılacağına dair detaylı olarak TKGM (www.tkgm.gov.tr) internet sitesinden oğrenilebilmektedir.

BİLGİ EDİNME HAKKI
TAPU HARÇLARI
HİZMET STANDARTLARI


 

ELMADAĞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

TELEFON    : 0 (312) 551 27 93

FAX               : 0 (312) 863 65 34

 

ADRES          : Hükümet Konağı giriş kat ELMADAĞ/ANKARA              

    

 Cumhurbaşkanlığı TBMM Başbakanlık İçişleri Bakanlığı Ankara Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı Başbakanlık İletişim Merkezi Resmi Gazete e-Genelge e-Mevzuat e-Arşiv e-Devlet        

Türkiye Cumhuriyeti Elmadağ Kaymakamlığı
Tüm Hakları Saklıdır (C) 2004 - 2014